Strona: Akademicka Szkoła Języków Obcych Politechniki Rzeszowskiej / Centrum Języków Obcych

Akademicka Szkoła Języków Obcych Politechniki Rzeszowskiej

asjoprz2plaski.png

OFERUJEMY KURSY JĘZYKÓW OBCYCH NA POZIOMACH:
A1, A2, B1, B2, C1

język angielski, język niemiecki, język francuski, język hiszpański, język rosyjski,
język polski dla obcokrajowców

 

NOWA OFERTA KURSÓW Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO:

 • Język angielski ogólny (40 godzin) - poziomy B1, B2 (560 zł), C1 (640zł)

  Dowiedz się więcej >>>

 • English for Aviation Engineering (40 godzin, 800 zł)

  Kurs skierowany jest do osób chcących pogłębić swoją znajomość angielskiego języka specjalistycznego z zakresu konstrukcji lotniczych, ze szczególnym uwzględnieniem napędów lotniczych.  Adresatami kursu są osoby ze znajomością języka angielskiego przynajmniej na poziomie B2 według skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, chcące opanować umiejętność posługiwania się językiem angielskim w środowisku przemysłu lotniczego.  

  Dowiedz się więcej >>>

 • English for Pilots and ATC (UWAGA: kurs składa się z dwóch części. 30 godzin w semestrze letnim i kolejne 30 w semestrze zimowym, 600 zł + 600 zł)

  Kurs skierowany jest do osób chcących opanować język komunikacji lotniczej na poziomie 4 i wyższych zgodnie z wymogami ICAO i przygotowujących się do egzaminu z języka angielskiego dla pilotów i kontrolerów ruchu lotniczego. 

  Dowiedz się więcej >>>

 • English for Material Engineering (40 godzin, 800 zł)

  Kurs skupia się na kwestiach związanych z kompetencjami językowymi w zakresie tematycznym inżynierii materiałowej oraz materiałoznawstwa i porusza m.in takie zagadnienia jak rodzaje materiałów, ich właściwości, oraz procesy obróbkowe (obróbki cieplnej, plastycznej, wykończeniowej itp.). Kurs skierowany jest zarówno do inżynierów chcących zwiększyć swoje kompetencje w zakresie języka angielskiego, jak i osób biegłych językowo, które chcą nabyć wiedzy i terminologii specjalistycznej z zakresu inżynierii materiałowej.

  Dowiedz się więcej >>>

 • Kurs przygotowujący do egzaminu TOEIC (20 godzin, 300 zł) 

  Kurs przygotowuje w sposób praktyczny do egzaminu TOEIC, zapoznaje z jego formułą poprzez wykonywanie autentycznych testów egzaminacyjnych pod nadzorem doświadczonego egzaminatora.

  Dowiedz się więcej >>>

 • Cambridge English First (60 godzin/960 zł) 
 • Kurs zapewnia intensywne i gruntowne przygotowanie do egzaminu na poziomie B2. Zawiera tema wymagane na egzaminie, zapoznaje z technikami egzaminacyjnymi, wymaganą strukturą i formą, rozwija               umiejętności językowe.

             Dowiedz się więcej >>>

 • Cambridge English Advanced (60 godzin/960 zł)
 • Kurs doskonali umiejętności i sprawności językowe na poziomie C1, oferuje trening językowy w sytuacjach i zapoznaje ze strukturą egzaminu oraz strategiami egzaminacyjnymi.

             Dowiedz się więcej >>>

 • Krótki kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego na pilotaż (20 godzin/320 zł)

             Zapoznaj się ze strukturą egzaminu >>>

             Zapisz się na kurs >>>

 • Intensywny kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego na pilotaż (120 godzin/ 3 semestry/ 640 zł za semestr)

             Zapoznaj się ze strukturą egzaminu >>>

             Zapisz się na kurs >>>

OFERTA KURSÓW Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO: 

 • Język niemiecki ogólny 

              Kurs języka niemieckiego przygotowujący do studiów i pracy w niemieckich realiach językowych z elementami               przygotowania do egzaminów w formacie Goethe-Institut. (40 godzin) Poziomy A1, A2, (480 zł) B1, B2 (560 zł)

           Dowiedz się więcej >>>

 • Wirtschaftsdeutsch (40 godzin, 560 zł)

             Kurs języka ekonomicznego oferuje trening kompetencji językowych w kontekstach zawodowych. 

           Dowiedz się więcej >>>

 • Język niemiecki techniczny (40 godzin, 560 zł)

             Kurs języka specjalistycznego. Obszary: budowa maszyn, elektrotechnika, budownictwo.

           Dowiedz się więcej >>>

OFERTA KURSÓW Z INNYCH JĘZYKÓW

Masz pytania? Nie znalazłeś kursu dla siebie? Przyjdź, napisz do nas lub zadzwoń:

Akademicka Szkoła Języków Obcych Politechniki Rzeszowskiej

ul. Podkarpacka 1

35-059 Rzeszów

Budynek J, pokój 112

tel. (17) 865 1430

email: asondej@prz.edu.pl

Ankieta

REGULAMIN KURSÓW JĘZYKOWYCH W STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ

Prowadzący zajęcia i uczestnicy kursów językowych są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu.

1. Organizacja
Nauka języka odbywa się na różnych poziomach zaawansowania. Liczebność grup minimum 10, maksimum 12. W okresie formowania się kursów liczebność grup może być wyższa o 2-3 osoby. W przypadku zmniejszenia się liczebności grupy poniżej ustalonego limitu, przed rozpoczęciem kursu proponuje się uczestnikom podniesienie opłaty za kurs, w trakcie trwania kursu, proponuje się uczestnikom kontynuowanie nauki w innych grupach bądź rozwiązanie umowy i zwrot wniesionej opłaty.
Rezygnacja z kursu musi być zgłaszana osobiście w sekretariacie kursów SJO, bud. J, p. 135.

2. Opłaty
Cena jednej godziny lekcyjnej (45 minut) oraz wartość semestralna kursu ustalona jest przed rozpoczęciem kursu i podana w ofercie kursu.
Opłaty za kurs należy dokonywać do 7 dni od dnia rozpoczęcia kursu.
Opłata obejmuje naukę w 1 semestrze.

Kursant wnosi opłatę na konto Politechniki Rzeszowskiej:
Bank Pekao SA II Oddział w Rzeszowie
Nr rachunku: 29124026141111000039586445
ze wskazaniem, że dotyczy Kurs języka …… + symbol kursu KA-000.
Dowód dokonania opłaty kursant jest zobowiązany przedłożyć w sekretariacie kursów SJO.

Zaległości w opłatach za kurs mogą być podstawą decyzji o skreśleniu z listy kursantów przy stosunkowym obciążeniu za uczestnictwo w zajęciach.
Osoby zapisujące się na dwa kursy otrzymują 5% rabatu za jeden kurs.
W uzasadnionych przypadkach, kursant rezygnujący z uczestnictwa w kursie w trakcie jego trwania, otrzymuje zwrot wpłaty pomniejszonej o kwotę odpowiadającą liczbie odbytych godzin.

3. Opłata rekrutacyjna
Słuchacz rozpoczynający kurs zobowiązuje się wpłacić opłatę rekrutacyjną (wpisowe) w wysokości 20 zł. Wpisowego nie wpłacają słuchacze, którzy kontynuują naukę w następnych semestrach. Wpisowe nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z kursu. Dowód wpłaty należy okazać w sekretariacie kursów SJO, bud. J p. 135. Wpłat wpisowego można dokonywać w sekretariacie kursów SJO, każdy uczestnik kursu otrzyma potwierdzenie dokonanej wpłaty.

4. Nauczanie
SJO zastrzega sobie, że w trakcie trwania kursu może nastąpić zmiana lektora, okresowe zastępstwo, zmiana sali, w której prowadzone są kursy. Koszty testów i sprawdzianów wliczone są w cenę kursu. Słuchacze zobowiązani są samodzielnie zaopatrzyć się w podręczniki i ćwiczenia.
Uczestnicy kursów mają prawo zgłaszać swoje uwagi i wnioski do sekretariatu kursów SJO.

5. Zaświadczenia
Zaświadczenie o ukończeniu semestralnego kursu językowego wydaje się każdemu uczestnikowi, który uczestniczył w 60% zajęć. W zaświadczeniu podany jest poziom kursu zgodny z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego oraz liczba godzin zgodna z listą obecności uczestnika kursu.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.
Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Akceptuję