Strona: Ankietyzacja sem. letni r. ak. 2016-2017 / Centrum Języków Obcych

Ankietyzacja sem. letni r. ak. 2016-2017

Sprawozdanie z ankietyzacji i hospitacji w semestrze letnim roku akademickiego 2016/17.

Studium Języków Obcych Politechniki Rzeszowskiej.

 

  1. Sprawozdanie z ankietyzacji.

W Studium Języków Obcych PRz w semestrze letnim 2016/17 przeprowadzono dwie ankiety, zgodnie z Zarządzeniem nr 37/2017 Rektora Politechniki Rzeszowskiej w sprawie trybu i zasad przeprowadzania ankietyzacji i hospitacji zajęć dydaktycznych:

- ankietę oceny nauczyciela akademickiego,

- ankietę oceny modułu kształcenia.

Ankietyzacja odbyła się w terminie 27.06.2017 – 10.07.2017  poprzez system USOS-web. W procesie ankietyzacji mógł wziąć udział każdy student uczestniczący w zajęciach z modułu kształcenia – język obcy w semestrze letnim roku akademickiego 2016/17.

 

Ankieta oceny nauczyciela akademickiego:

 Ocenie poddani zostali wszyscy nauczyciele SJO prowadzący zajęcia z języków obcych w semestrze letnim 2016/17 ( w sumie 40 nauczycieli) . Ankieta zawierała następujące pytania oceniane w skali ndst - bdb:

W jakim stopniu - bardzo dobrym, dobrym, dostatecznym, niedostatecznym - nauczyciel:

 

  • realizuje zajęcia zgodnie z treściami kształcenia zapisanymi w karcie modułu?
  • rozpoczyna zajęcia punktualnie i prowadzi zgodnie z rozkładem zajęć?
  • jest dostępny dla studentów w ramach dyżurów dydaktycznych (konsultacji)?
  • prowadzi zajęcia interesująco?
  • jest taktowny i życzliwy wobec studentów?
  • wskazywał użyteczność przedstawionego materiału?
  • ocenia studentów zgodnie z warunkami określonymi w karcie modułu?

Skala ocen:

nie wiem/nie mam zdania (odpowiedź nie wliczana do średniej)

2 niedostateczny

3 dostateczny

4 dobry

5 bardzo dobry

 

 

Wyniki ankiety oceny nauczyciela akademickiego w SJO PRz w semestrze letnim 2016/17 zaprezentowane są w poniższej tabeli (średnie z pytań ocenianych w skali ndst – bdb) :

 

Numer nauczyciela

Średnia z pytań ankiety nauczyciela

Liczba odpowiedzi

1

5,0

28

2

4,96

83

3

4,96

343

4

4,93

475

5

4,92

63

6

4,92

181

7

4,92

63

8

4,91

280

9

4,91

272

10

4,91

202

11

4,91

70

12

4,91

224

13

4,89

427

14

4,89

188

15

4,88

201

16

4,88

357

17

4,88

446

18

4,88

97

19

4,87

146

20

4,86

15

21

4,86

329

22

4,85

402

23

4,84

294

24

4,83

223

25

4,82

238

26

4,79

244

27

4,78

36

28

4,77

229

29

4,77

140

30

4,76

237

31

4,76

148

32

4,74

210

33

4,72

334

34

4,70

189

35

4,67

371

36

4,63

49

37

4,62

292

38

4,62

126

39

4,55

287

40

4,45

119

 

Średnia: 4,818

 

 

Najwyższa średnia ocena: 5,0

Najniższa średnia ocena: 4,45

 

Wszyscy nauczyciele SJO zostali ocenieni pozytywnie. W przypadku pytań ocenianych w skali ndst-bdb najwyższa średnia ocena nauczyciela wyniosła 5,0, najniższa średnia ocena to 4,45.

Ocenę powyżej 4,5 uzyskało 97,5% nauczycieli.

 

Kierownictwo SJO oraz Pełnomocnik ds. ZJK przeanalizowali również treść komentarzy, które umieścili studenci uczestniczący w ankietyzacji. Umieszczane przez studentów komentarze często wyrażały opinię, że liczba godzin przeznaczona na realizację modułu języka obcego jest zbyt mała. Niektórzy studenci wyrażali opinię, że powinna istnieć możliwość uczenia się języka obcego na poziomie wyższym niż B2 (tj. C1), co zostało uwzględnione w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/18 poprzez utworzenie grup lektoratowych z j. angielskiego na poziomie B2 na WBMiL. Niektóre komentarze dotyczyły liczebności grup, tj. sugestię że liczebność grup lektoratowych (około 20 osób) ma niekorzystny wpływ na efektywność nauki. Część komentarzy wyrażała życzenie uczenia się języka obcego technicznego raczej niż ogólnego. Komentarze umieszczone przez studentów świadczą o tym, że szczególnie doceniają oni interaktywny i komunikacyjny sposób prowadzenia zajęć (np. gry językowe z elementem rywalizacji, nacisk na konwersacje), zastosowanie materiałów audiowizualnych, nacisk na praktyczne zastosowanie języka oraz życzliwą atmosferę oraz życzliwe i pomocne podejście nauczyciela.

 

  1. Hospitacje w SJO PRz zgodnie z Zarządzeniem nr 37/2017 Rektora Politechniki Rzeszowskiej w sprawie trybu i zasad przeprowadzania ankietyzacji i hospitacji zajęć dydaktycznych przeprowadzone zostały (wyłącznie) w semestrze letnim 2016/17.

Hospitowanych zostało 18 nauczycieli SJO. Zajęcia hospitowane były przez doświadczonych nauczycieli SJO delegowanych przez Kierownika SJO. Ocena najwyższa to 5,0 , ocena najniższa to 4,5. Średnia z ocen wynosi 4,94. Każdej hospitacji towarzyszyła rozmowa pohospitacyjna podczas której następowało przekazanie uwag i zaleceń dla nauczyciela hospitowanego.

 

 

 

 

Sporządziła:                                                              Zatwierdziła:

mgr Iwona Jagustyn                                                  mgr Katarzyna Kania

Pełnomocnik ds. ZJK SJO PRz                                 Kierownik SJO PRz

 

 

 

 

 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.
Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Akceptuję