Strona: Optymalizacja nauczania języków obcych – kierunki, aspekty, wyzwania / Centrum Języków Obcych

Optymalizacja nauczania języków obcych – kierunki, aspekty, wyzwania

W dniach 22-24.03.2019 r. miałam możliwość uczestniczenia w X Konferencji Naukowo – Dydaktycznej „Optymalizacja nauczania języków obcych – kierunki, aspekty, wyzwania”, która odbyła się w Ustroniu a zorganizowana została przez Studium Języków Obcych Politechniki Śląskiej. Językiem konferencji był język polski, angielski i niemiecki.

Przywitanie uczestników wydarzenia przez Rektora Politechniki Śląskiej prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Mężyka otworzyło serię wykładów podzielonych na dwie sekcje w tych samych blokach godzinowych.

Wykłady odbywały się naprzemiennie z warsztatami, co urozmaicało bardzo obszerny harmonogram. Zwrócono nam szczególną uwagę na rosnącą wagę umiejętności miękkich, potrzebę krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów, zarówno na etapie przyswajania wiadomości i pobudzania motywacji do nauki, jak również po zakończeniu studiów. Wówczas studenci wchodząc na rynek pracy odbywają rozmowy kwalifikacyjne, coraz częściej w języku obcym. Warsztaty poruszały również tematykę autonomicznego podejścia do nauczania i uczenia się studentów poprzez Webquests (współpraca z telefonami podczas rozwiązywania kreatywnych zadań w języku obcym), Fieldwork (praca w terenie), Telecolaboartion (telewspółpraca ze studentami z innych uczelni państwowych bądź zagranicznych - tworzenie wspólnych projektów). Utwierdziłam się w przekonaniu, że moje własne projekty, przeprowadzanie zajęć w formie gry terenowej, quizy i nawet częściowa autonomia studentów w procesie kształcenia podnosi motywację lub ją reaktywuje. Zainspirował mnie wykład mgr Grażyny Dudy oraz dr. hab. prof. UAM Macieja Mackiewicza o telewspółpracy na przykładzie konkretnych uczelni oraz o zastosowaniu gier symulacyjncyh online w procesie nauczania.

Część sobotnia skupiła się na problematyce dotyczącej optymalizacji języków obcych, wyzwań za tym idących i kierunków. Głównymi uczestnikami debaty, która każdemu dawała możliwość włączenia się, byli prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, dr hab. prof. PŚ Przemysław Gębal, dr hab. prof. UAM Maciej Mackiewicz, dr Małgorzata Rachwalska-Mitas, dr Paweł Poszytek i mgr Wojciech Baliński.

W konferencji wzięło udział około 80 osób, w tym goście i prelegenci z Niemiec i Hiszpanii.

Opracowała: Helena Lach

 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.
Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Akceptuję