Pożegnanie Konsula Honorowego Niemiec w Rzeszowie

31-05-2019

       W dniu 20.05.2019 r. odbyło się w Urzędzie Miasta Rzeszowa uroczyste pożegnanie Konsula Honorowego Niemiec w Rzeszowie Pana Adama Gajdka, który pełnił powierzoną misję od 2005 roku.

       Konsul Generalny Niemiec w Krakowie dr Michael Groß   gospodarz spotkania   podziękował za długoletnią pracę i znaczący wkład w pogłębianie niemiecko-polskiej współpracy.

       Zgromadzeni przedstawiciele władz wojewódzkich , samorządowych, miasta i życia politycznego podkreślali duże zaangażowanie Pana Adama Gajdka w obszarze rozwoju kontaktów międzysąsiedzkich ,jego wieloletnie starania i wysiłki na rzecz  współpracy polsko-niemieckiej oraz tworzenia dobrego klimatu dla podejmowanych wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć, które wpłynęły na kształtowanie partnerskich relacji pomiędzy Polakami i Niemcami w wielu sferach życia gospodarczego, społecznego i akademickiego. Podziękowania dotyczyły szczególnie dużego zaangażowania Konsula Honorowego na rzecz rozwoju kontaktów gospodarczych w ramach partnerstwa Kraju Saary i Podkarpacia, Bielefeld i Rzeszowa oraz Paderborn i Przemyśla.

       Kontakty Studium Języków Obcych PRz z Panem Konsulem Honorowym Niemiec w latach 2005-2015 opierały się głównie na  patronowaniu, wspieraniu   oraz jego  udziału w wydarzeniach organizowanych przez naszą jednostkę. Celem naszej współpracy była promocja języka niemieckiego akademickiego i jego znajomości tak ważnej w dalszej ścieżce zawodowej naszych absolwentów. Wielokrotnie Pan Konsul podkreślał znaczenie i wartość znajomości języków obcych, w tym języka niemieckiego ze względu na inwestycje kapitału niemieckiego na rynku polskim  i naszym rodzimym podkarpackim. Jako przykład kontaktów Pana Adama Gajdka z naszym studium należy wspomnieć jego udział w Europejskim Dniu Języków oraz  w Forach Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych Szkół Wyższych  Województwa Podkarpackiego organizowanych przez Studium Języków Obcych PRz i Centrum Języków Obcych UR .

       Z inicjatywy Pana Konsula Honorowego Niemiec odbywały się  każdego roku  w październiku spotkania z okazji Dnia  Jedności Niemiec. Zaproszeni  nauczyciele języka niemieckiego z Podkarpacia, sympatycy języka niemieckiego , kultury i nauki  Niemiec  oraz przedstawiciele świata biznesu mieli  możliwości  nawiązywania nowych kontaktów i wymiany  doświadczeń.

       Dziękujemy za te wszystkie lata obecności z nami i życzymy wszelkiej pomyślności w nowych wyzwaniach zawodowych i w życiu prywatnym.

Opracowała : Małgorzata Kołodziej

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.
Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Akceptuję